Onze penningmeester Jan Aandewiel is zeer ernstig ziek. Hij kan zijn werk voor Ars Musica helaas niet

meer doen. We gaan hem zeer missen!

Ars Musica is een mooie stichting met vele activiteiten en leerlingen en we werken er hard aan om

dat nog lang door te kunnen zetten. Maar de Stichting kan niet blijven bestaan zonder

penningmeester. Daarom zijn we dringend op zoek naar een nieuwe. We hebben als docenten

besloten om enkele taken zelf op ons te nemen, zodat de nieuwe penningmeester geen zware taak

zal krijgen, maar wel een noodzakelijke.

Wij zoeken nu iemand die ons als vrijwilliger wil helpen bij de volgende werkzaamheden:

– iedere maand de huren betalen

– de gelden innen van de Workshops/concerten en de facturen ervan betalen (ca 6x per jaar)

– BTW betalen/teruggeven (4x per jaar)

– de begroting en jaarcijfers opmaken

– de mailadressen van de leerling-administratie beheren

– het Vriendengeld innen (1x per jaar)

De werkzaamheden kostten afgelopen jaren GEMIDDELD ca. 2 uur per week. Het incasseren van het

Vriendengeld is even veel werk tegelijk, evenals het opmaken van de

jaarcijfers en de begroting.

Zoals gezegd: Ars Musica is een mooie stichting waar ieder jaar honderden mensen vele plezierige

uurtjes beleven. Het zou meer dan jammer zijn als dit verloren zou gaan.

Daarom: wie werkt er met ons mee??

Weet je iemand, of wil je dit zelf gaan doen, meld je dan alsjeblieft bij je docent of stuur een mail

naar

arsmusica.friesland@gmail.com