Alles over lessen,
anmelden, starten en stoppen

Start van de lessen na inschrijving

Als je inschrijving is behandeld neemt de docent contact met je op over de aanvang van de lessen en de lestijden. Hij/zij maakt een rooster en zodra dat klaar is beginnen de lessen. Je kunt gedurende het hele jaar inschrijven. De tarieven worden berekend vanaf de startdatum van de lessen. Je betaalt dus niet voor het hele seizoen als je je bijvoorbeeld in november of februari inschrijft.

Aantal lessen per seizoen

Ars Musica gaat uit van 36 lessen per seizoen. Vaak zij er wel veertig lesweken, maar in de praktijk vallen er altijd lessen uit door extra vrije dagen of door omstandigheden zoals bijvoorbeeld omdat de docent zelf een concert heeft tijdens een van de lestijden. De docent licht je steeds zo vroeg mogelijk in als een les uitvalt. Heb je het geluk dat je meer dan 36 lessen krijgt, dan brengen we geen extra kosten in rekening gebracht.

Afmelding van de lessen

Als je onverhoopt niet op de les kunt komen en je vergeet af te melden, dan wordt de les als ‘gegeven’ genoteerd. Zo ook bij afmeldingen die slechts een dag van tevoren binnenkomen. Meld je alsjeblieft bij de docent zelf af. Zorg er voor dat je het e-mailadres en het telefoonnummer van je docent krijgt.

Stopzetten van de lessen

Voor het stopzetten van de lessen dien je je uit te schrijven. Stuur hiervoor een mail naar lladmin@arsmusica.nu Het is ook goed als je de docent zelf inlicht. Er zijn twee uitstapmomenten per seizoen (zie Algemene Voorwaarden). Wil je per sé buiten die momenten stoppen dan is overleg geboden. Overleg kan met de docent. Als dat problemen oplevert kun je ook conctact opnemen met het bestuur. De algemene voorwaarden worden in deze situatie leidraad.

Dwarsfluit