Wat kun jij doen voor Ars Musica

Vrienden van Ars Musica
Muziek is onmisbaar in de samenleving. Het geeft heel veel plezier, het maakt ons sociaal en het heeft een positieve invloed op de werking van onze hersenen.
Door de bijdragen van onze vrienden kan Ars Musica op allerlei manieren muziek dichter bij mensen brengen. Dichterbij betekent hier: dicht bij de mensen in de buurt én voor een vriendelijke kostprijs. De bijdragen van de vrienden maken activiteiten mogelijk, die niet uit het lesgeld van de leerlingen bekostigd kunnen worden, zoals concerten en workshops voor jong en oud. Wij hopen daarmee te bereiken dat zoveel mogelijk mensen, allemaal op hun eigen manier, door te luisteren of door mee te spelen, kunnen genieten van muziek. Vrienden leveren een bijdrage van minimaal 25,– per jaar.
Eenmalige donaties

Ondersteun een speciaal project, een workshop of een concert. Dit kan financieel en/of door te helpen in de organisatie. Dat kan op alle vlakken: van koffie zetten tot de licht en geluidsinstallatie verzorgen. Programma’s uitdelen, voor catering zorgen, ruimtes beschikbaar stellen. Noem maar op. We werken er samen aan om cultuur te beleven. Uiteindelijk is Ars Musica op idealistische grondslagen gebaseerd  en daar zijn we trots op in deze zakelijke maatschappij.

Help ons deze droom te laten leven door er samen met ons je eigen kunnen aan toe te voegen. Mail naar lladmin@arsmusica.nu lees hieronder meer over hulp en sponsoring.

Doneren of sponsoring
We zijn blij met jouw donatie. Deze kun je overmaken op rekeningnummer NL67RABO0157664880, t.n.v. Ars Musica, Hemrik.
Stichting Muziek en Meer Ars Musica heeft de SBBI-status. Giften aan een SBBI-instelling kun je als aftrekpost op je belastingaangifte invullen. SBBI is de afkorting voor ‘Samenleving Belangen Behartigende Instelling’.

Sponsoring
Je kunt een speciaal instrument sponsoren. Dat kan door donatie waardoor het geld gelabeld wordt en besteedt aan speciale lokaalhuur of instrumentenonderhoud of aanschaf. Bijvoorbeeld pianostemmen in Jubbega of bijdrage zaakhuur huisorkest. Het zijn vaak de kleine dingen die veel mensen plezieren. Als je wilt maken wij hier melding van op de website om zo jouw positieve insteek zichtbaar te maken.

Een workshop sponsoren is ook mogelijk. Sommige workshops hebben een hoog pr-gehalte en daar kan jouw (bedrijfs)naam van mee profiteren, mocht je dat willen. De kosten van de workshops houden veelal lokatiehuur en personeelskosten in. Huur van het instrumentarium kan daar soms bij komen. Een grote happening als het Bachweekend met verschillende concerten trekt natuurlijk flink aandacht. Ars Musica hoopt hier veel mensen mee te bereiken en te laten genieten van mooie muziek. Mail ons naar lladmin@arsmusica.nu en wij nemen contact met jou op.

Niet-financiële hulp aan projecten en workshops

Geld is leuk, maar samenwerken is net zo van belang. Wil jij je zich inzetten voor een specifieke workshop, ook dan dan help je ons enorm. Soms kleine dingen zoals koffie schenken, achter de kassa zitten, mensen verwelkomen, maar ook helpen opruimen is fijn. Maar wellicht dat je als vrijwilliger ook andere werkzaamheden kunt verrichten: piano stemmen bijvoorbeeld of helpen in organisatie, subsidiefondsen aanschrijven, pr verzorgen of programma’s drukken. Er zijn veel dingen te doen en wij zijn blij met wat jij ons biedt. Mocht je dat willen, dan vermelden wij jouw (bedrijfs)naam op onze site of op een programma. Samen staan we sterk en maken we een mooiere wereld. Stuur jouw idee per mail naar lladmin@arsmusica.nu en wij nemen contact met je op.

Dwarsfluit