Doelstelling

Doelstelling Stichting Muziek en Meer Ars Musica

Het verzorgen van muzikale en andere kunstzinnige activiteiten die voor iedereen bereikbaar zijn. De bevolking laten kennismaken met het plezier en de schoonheid van de muziek. Deze doelen bereiken doormiddel van een breed aanbod: van het luisteren naar professionele uitvoeringen tot ook het zelf ervaren muziek te maken in workshops, ensembles en individuele lessen onder professionele leiding. De stichting wil niet alleen de ontwikkeling van de klanten stimuleren maar zelf ook naar buiten toe laten zien dat kunst haar eigen waarde heeft.

Werkwijze

Stichting Muziek en Meer Ars Musica zal concerten en workshops organiseren die toegankelijk zijn voor alle sociale klassen. Kwaliteit staat voorop maar de entree zal zo laag mogelijk zijn door een kleine overhead en met behulp van sponsors, donaties en subsidies.

Stichting Muziek en Meer Ars Musica zal lesvormen aanbieden om de individuele kwaliteiten van de klant te ontwikkelen. Hiervoor zullen professionele krachten worden aangesteld. De aanstellingen zijn op freelance-basis of contractbasis.

Stichting Muziek en Meer Ars Musica zal naast deze lesvormen ook samenspel/groepsles aanbieden, een belangrijk sociaal element van de kunst en met name muziek. Deze groepen (onder leiding van professionele krachten) kunnen dan ook ingezet worden bij activiteiten in de regio.

Stichting Muziek en Meer Ars Musica wil zich niet beperken tot alleen kinder-, en jongerenactiviteiten, maar wil zich inzetten voor alle leeftijdsgroepen.

Huidig bestuur

Voorzitter Paul van der Voort (Hemrik)
Penningmeester Jan Aandewiel (Bontebok)
Secretaris Nynke Klijn-Hesselink (Gersloot)

Dwarsfluit