Dwarsffluit.jpg
Lesplaats:
Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp

Tarieven 2019/2020:

Nummer en soort les Tijd per week Tarief kinderen Tarief 21+
1. Individ. 20 min. 425,-- --
2. Individ. 30 min. 575,-- 706,--
3. Groepsles 30 min. 365,-- --
4. Groepsles 40 min. 425,-- --
5. Eens per 2 weken 30 min. -- 442,--
6. 10 lessen 30 min. -- 274,--
7. 10 duolessen 40 min. -- 185,-- *
8. 10 triolessen 50 min. -- 155,-- *
9. 1 les 30 min. 25,-- 28,--

* A.u.b. gelijktijdig aanmelden en bij opmerkingen noteren met wie je samen duo- of trioles wilt nemen.

Dwarsfluit

Anneke Dijkshoorn dwarsfluit 300pxAnneke Dijkshoorn
 
In Leeuwarden studeerde ik dwarsfluit aan de Muziek Pedagogische Academie (1980-1986). Lesgeven is echt mijn passie. Elke leerling is uniek. Het is voor mij de uitdaging om het fluitspelen en het plezier in het maken van muziek over te dragen aan die unieke persoon.
 
In Amersfoort volgde ik als kind eerst pianolessen en vanaf mijn 15 jaar ook dwarsfluitlessen. Het begeleiden op de piano van dwarsfluitleerlingen (alleen of in een groep) vind ik dan ook erg leuk. Samenspelen is natuurlijk sowieso het leukste dat er is! Daarom combineer ik vaak lessen en optredens van de twee stichtingen waar ik bij aangesloten ben.
 
Van 1986-1992 heb ik fluitles gegeven in Hoorn (NH). Sinds 1992 woon ik met mijn partner op een melkveehouderijbedrijf in Friesland. Ik ben destijds gaan werken bij Centrum voor de kunsten A7. Nu geef ik les bij Ars Musica en Kunst&COO.
 
Lesgeven is echt mijn passie.
 
Regelmatig speel ik in een begeleidingsgroep van It Kwartettekoar of van een musical. Verder speel ik in het Fries Fluitorkest. Naast het fluitspelen help ik graag mee op de boerderij. Genoeg afwisseling dus!
 
 
Selecteer op het inschrijfformulier de lesplaats én het pakketnummer (1 t/m 9) van je keuze.  
Blokfluit
Blokfluit
Cello
Cello
Saxofoon
Saxofoon
Piano
Piano
Fagot
Fagot
Viool
Viool
Dwarsfluit
Dwarsfluit
Zang
Zang
Koper
Koper
Samenspel
Ensembles/koren
Slagwerk
Slagwerk
Koor
Ensembles/koor
ArsMusicalogoRGBDe Manege 34, 8409 JS Hemrik | arsmusica.friesland@gmail.com